قیر امولسیون کاتیونیک بیتو تک (Tack Coat):
بیتوتک قیر امولسیون اندود سطحی (تک کت) با درصد قیر از 55 تا 62% تولید و برای چسبندگی بهتر بین لایه های آسفالتی استفاده میشود. بیتوتک برنگ قهوه ای و با ماندگاری تا 6 ماه در شرایط استاندارد میباشد.برای پوشش بهتر با بیتوتک میبایست سطح جاده خشک وعاری از مصالح شل و خاک ، دمای محیط به هنگام پخش بالای 20 درجه سانتیگراد بوده ترجیحا از عبور ترافیک جلوگیری شود همچنین پس از شکست قیر امولسیون که حداکثر تا 1 ساعت پس از پخش اتفاق محقق میشود ، پخش لایه آسفالتی صورت پذیرد.
نوع قیر امولسیون
میزان پخش در متر مربع
دما قیر امولسیون به هنگام پخش
درصد قیر
CRS1-RS1
250-600 گرم
20-50 درجه سانتیگراد
55-60% وزن قیر امولسیون
پخش زیاد بیتوتک با عث بالا آمدن قیر و قیر زدگی سطح جاده ، و پخش نامناسب به افزایش ترک روی سطح جاده کمک میکند.بیتوتک قابلیت نگهداری در مخازن ذخیره که قبلا برای نگهداری قیر محلول (MC250) استفاده میشده ، را داشته و صرفا مخزن ذخیره میبایست از مواد قبلی بصورت کامل تخلیه شده باشد.این شرکت از سال 1385 تا کنون بیش از 35000 تن قیر امولسیون بیتوتک تولید نموده که در پروژه های متعددی استفاده شده است.