قیر اصلاح شده بیتومر (Polymer Modified Bitumen):
چنانچه ترک و شکست سطوح اسفالتی در مراحل اولیه ترمیم شود رویه اسفالتی که بدلایل:
● فعال شدن ترک ناشی از ترافیک (فشار معکوس به لبه ترک بخصوص در ترک های عرضی)
● افزایش و کاهش حجم ناشی از یخ زدگی آب داخل ترک
● نفوذ آب و آسیب به زیر سازی
● اکسیداسیون قیر و عریان شدگی سطوح آسفالتی که به ایجاد وتوسعه ترک کمک میکند
ایجاد میشود دارای دوام بیشتری خواهد بود.بیتومر در 3 نوع و با استفاده از مواد معدنی ، انواع پلیمر تولید که برای مصارف درزگیری گرم (ترمیم ترک و شکستگی) ، تولید اسفالت گرم پلیمری و قیر پلیمری پایه برای تولید ایزوگام میباشد، تولید و عرضه میشود.استفده از بیتومر در درزگیری به روش گرم وهمچنین به عنوان ماده اولیه در تولید لایه های الیافی آب بندی (نظیر ایزوگام) ضمن افزایش انعطاف پذیری ،باعث کاهش اثر پذیری لایه قیر ناشی از تنش های کششی و برشی که بطور طبیعی در اثر نشست ، بار جانبی (زلزله)،اختلاف درجه حرارت که به تنهایی و توامان ایجاد میشود ، خواهد شد بیتومر با توجه به نوع کاربرد در بسته بندی 15 کیلوگرمی (پلاستیک با قابلیت حل شدن) ، رله تانک (فله)عرضه شده و قابلیت مخلوط سازی با ماسه را دارد.