روان کننده های ساختار:
جهت افزایش استحکام و روانی بتن، کاهش جذب آب، افزایش سطح تماس و بتن ریزی در شرایط دشوار از روان کننده ها استفاده می گردد.
• روان کننده نرمال: روان کننده ای کم مصرف جهت بالا بردن روانی بتن بر پایه لیگنوسولفونات کلسیم اصلاح شده می باشد.
• روان کننده دیر گیر: جهت بالا بردن اسلامپ بتن می باشد. باعث پراکندگی ذرات سیمان شده و در نتیجه به افزایش روانی بتن می انجامد و از طرفی به دلیل وجود عامل دیر گیر به حفظ بیشتر اسلامپ بتن منتهی می گردد.
• فوق روان کنندها: فوق روان کننده و کاهنده آب بتن بر پایه نمک های اصلاح شده نفتالین که علاوه بر روانی بتن به وسیله قطبی نمودن ذرات سیمان و آب باعث آب بند شدن بتن نیز می گردد.
• فوق روان کننده زود گیر:فوق روان کننده و کاهنده آب بتن با خاصیت زود گیر بر پایه ملامین فرم آلدهید سولفونه مخصوص تولید بتن با روانی بالا در سرما می باشد.
• فوق روان کننده دیر گیر: فوق روان کننده و کاهنده آب بتن با خاصیت دیر گیری جهت بتن ریزی در هوای گرم بر پایه پلی نفتالین سولفونات و ملامین فرم آلدهید سولفونه اصلاح شده.
• سوپر روان کننده نرمال: آخرین نسل روان کننده ها و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر برای تولید بتن های توانمند می باشند.
• سوپر روان کننده دیر گیر ساختار: کاهنده شدید آب بتن به حالت دیر گیر و آخرین نسل فوق روان کننده ها بر پایه کربوکسیلات اتر بوده و در بتن ریزی در گرما کاربرد فرآوان دارد.
• سوپر روان کننده زود گیر: کاهنده شدید آب بتن به حالت زود گیر، آخیرین نسل فوق روان کننده ها و کاهنده شدید آب بتن بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص زود گیری جهت ساخت و اجرای بتن های توانمند در سرما می باشد.
• واتر پروف مایع و پودری بتن :جهت استفاده در بتن های درحال اجرا و آب بندی بتن که به وسیله قطبی نمودن ذرات سیمان و مولکول های آب باعث بهم ریختن و انسداد راه های ورود آب به بتن شده و به دلیل و خاصیت آب گریزی به عنوان بهترین ماده ضد آب برای پر نمودن ریز فضاهای خالی و میکروسکوپی بین اجزای سازنده بتن بکار میرود.