مخلوط آسفالت سرد آماده بیتو میکس (Prepared cold Mixed Asphalt):
این محصول در دو نوع بیتومیکسB (شامل بیتومیکس و مصالح برای درست کردن دوغاب آبندی در ساختمان) ، بیتومیکسRبرای پر کردن چاله و نگهداری عرضه میشود.
پر کردن چاله و سطوح خراب آسفالت از اولویت های پیشگیرانه بخصوص درفصل پاییزوزمستان بوده زیرا علاوه بر خسارت غیر مستقیم مالی به وسایل نقلیه ، متعاقب نفوذ وجمع شدگی آب ، یخ زدن و توسعه ترک و چاله اتفاق افتاده و سپس نشست لایه های زیرین اسفالت آغاز میشود.در حالیکه بااستفاده از بیتومیکسR که آسفالت سرد آماده پلیمری با قابلیت نگهداری طولانی ، تخریب موضعی با واکنش بموقع ترمیم وهزینه های تراش و روکش اسفالت را کاهش و دوام رویه اسفالتی را افزایش و از هزینه بالای آسفالت دوباره را کاهش میدهد.از دیگر سو محدودیت های جدید نظیر ذیل با مرمت راهها با استفاده از بیتومیکسR کاهش خواهد یافت.
  ● عدم امکان استفاده از آسفالت گرم در شرایط مختلف آب و هوایی سرد
  ● فقدان توجیه فنی و اقتصادی حمل آسفالت گرم در فواصل طولانی و مقادیر کم که برای پر کردن چاله لازم است.
 ● محدودیت مسدود سازی ترافیک برای پخش آسفالت گرم در شبکه معابر با توجه به رشد فزاینده وسایل نقلیه
بیتومیکسR ترکیب قیر امولسیون پلیمری و مصالح کوهی با شکستگی مناسب بوده و بصورت آسفالت سرد آماده با قابلیت نگهداری به مدت 6 ماه و در بسته بندی تا 25 کیلوگرمی عرضه میشود. از مزایای آن راحتی جابجایی توسط عوامل مرمت جاده ها (راهداران)، قیمت مناسب ، پایداری انبارداری بالا ، امکان پخش روی سطوح مرطوب وبدون نیاز به تجهیزات خاص نظیر فینیشر ، غلطک میباشد.