قیر امولسیون کاتیونیک بیتو پچر(Patcher):
آسیب رویه در نتیجه کاهش دوام آسفالتی بدلایل زیر به تنهایی و یا ترکیبی از عوامل زیر:
● فعال شدن ترک سطح اسفالت که بطور طبیعی بدلیل تغییرات دما (Shrinkage) ایجاد میشود
● کاهش قیر در سطح اسفالت ناشی از اکسیدشدن و پیر شدگی
● آسیب تخریب سطح ناشی از وسایط نقلیه ، مواد مضر به اسفالت مانند روغن ، حلال ها (بنزین و گازوییل)
● اثرات ترافیک عبوری
نفوذ آب از ترک و نشست زیر سازی
● نمایان شدن ترک های انعکاسی از لایه های زیرین
ایجاد که در نتیجه گودال ؛ ترک فعال و پیوسته ایجاد میشود. این موضوع در شهرها بسیار اهمیت داشته و استفاده از بیتوپچر به 2 روش دستی و با استفاده از تجهیزات (موسوم به بلوپچر) باعث مرمت دوره ای و جلوگیری از توسعه ترک و چاله ، بخصوص در فصل پاییز و زمستان میشود.بیتوپچر دارای 69-65% قیر به همراه افزودنی های پلیمری واز سال 1387 برای پرکردن ترک و چاله تولید ان اغاز شده است.این محصول در 2 نوع با درصد ترکیب متفاوت و برای پخش بصورت دستی و یا با تجهیزاتی نظیر بلوپچر عرضه می شود.