همایش قیر امولسیون در بجنورد

همایش قیر امولسیون در بجنورد همایش قیر امولسیون با حضور مسئولین شهری و عمرانی استان و مدیریت شرکت توسعه ساختار محیط در بجنورد برگزار گردید.