سمینار آشنایی با قیر امولسیون استان چهار محال بختیاری

سمینار آشنایی با قیر امولسیون استان چهار محال بختیاری در راستای فرهنگ سازی استفاده از قیر امولسیون با مشارکت اداره راه و ترابری استان چهارمحال بختیاری که از مناطق پیشرو در استفاده از این محصول می باشد ، سمینار معرفی قیر امولسیون در بخشهای مواد تشکیل دهنده ، چگونگی تولید ، انواع مصرف و روشهای […]

حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایقها و ماشین آلات

هفتمین نمایشگاه قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات حضور فعال شرکت توسعه ساختار محیط در هفتمین نمایشگاه بین المللی قیر،